Prinsjesdag: Zorgverzekering, wat verandert er in 2024?

21 september 2023
Prinsjesdag: Zorgverzekering, wat verandert er in 2024?

Op Prinsjesdag worden de plannen van het kabinet voor het komende jaar bekend gemaakt. Zelfs nu het kabinet demissionair is en we binnenkort naar de stembus moeten, worden de plannen uit de doeken gedaan. Voor de zorgverzekering voor het komende jaar verwacht het kabinet wederom een grote stijging. Naar verwachting zal de gemiddelde Nederlander bijna 143 euro per jaar meer kwijt zijn. Maar wat veroorzaakt die stijging en wat wijzigt er nog meer? Rivez-Zuiderhuis vertelt u meer.

Zorgkosten blijven stijgen

De toenemende vergrijzing in Nederland zorgt voor steeds grotere kosten in de zorg. Er zijn simpelweg steeds meer ouderen die een beroep doen op de gezondheidszorg. Dit in combinatie met hogere lonen en de flink gestegen kosten van materiaal door de inflatie maken het dat de premie ook komend jaar zal gaan stijgen.

De zorgpremie stijgt met € 12 per maand

Het kabinet verwacht dat de basiszorgpremie voor 2024 zal gaan stijgen met zo’n 12 euro per maand naar een niveau van € 149. Let op: pas in november maken de verzekeraars hun premies voor 2024 bekend, deze verwachting van het kabinet is slechts een indicatie. Net als vorig jaar stijgt de basispremie flink door. Dit jaar wordt de zorgtoeslag echter verminderd waardoor het dempend effect van deze toeslag op de kosten van de zorgverzekering minder wordt. De zorgtoeslag zal in 2024 maximaal € 127 per maand bedragen.

Hoe zit het met het eigen risico in 2024?

Het eigen risico blijft in 2024 gelijk. Deze bedraagt ook komend jaar € 385. Tot dit bedrag betaalt u de zorgkosten zelf. Uiteraard kunt u, als altijd, zelf bepalen of u een hoger eigen risico kiest. Maar deze basis blijft voor iedereen gelijk.

Wijzigingen in het basispakket

Het basispakket, hetgeen u verzekert door een basiszorgverzekering af te sluiten, wijzigt elk jaar. In dit pakket zijn voor 2024 de volgende zaken opgenomen:

Oefentherapie om valongelukken bij ouderen te voorkomen 

Trainingen in valpreventie worden opgenomen in het basispakket. Oudere mensen lopen meer risico op een val en in 2020 kostte dit de maatschappij al meer dan 1 miljard euro. Ouderen kunnen een speciaal trainingsprogramma volgen dat helpt bij het voorkomen van valongelukken. Uit onderzoek blijkt dat deze trainingen het risico op vallen vermindert.

Kraamzorg voor langere periode

Kraamzorg wordt nu ook al vergoed vanuit de basisverzekering. Van minimaal 24 uur tot maximaal 80 uur. Dit geldt nu echter alleen tot 10 dagen tot na de geboorte. Die periode van 10 dagen wordt verlengd naar zes weken. Na de verruiming van zes weken blijft de eigen bijdrage per uur bestaan zoals dat nu ook al is.

Herstel van Long Covid verlengd

Vanuit de basisdekking krijgen Long Covid-patiënten benodigde zorg vergoed. Het kabinet verlengt dit met in ieder geval een jaar tot 1 januari 2025. De huisarts of medisch specialist bepaalt of iemand met langdurige Covid-19-klachten in aanmerking komt voor deze paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en/of logopedie).

Wanneer wordt de zorgpremie voor 2024 bekend?

De komende weken gaan de zorgverzekeraars aan de slag met hun aanbod voor de zorgverzekering 2024. Normaliter worden de meeste premies en aanvullende pakketten begin november bekend gemaakt uiterlijk op 12 november 2023. Rond die datum zult u ook het voorstel van uw huidige zorgverkering ontvangen. Na 12 november wordt het mogelijk om uw zorgverzekering te vergelijken met eventuele andere voorstellen om zo te komen tot de keuze van een zorgverzekering voor 2024. Uiterlijk 31 december zult u uw keuze voor zorgverzekering voor volgend jaar hebben moeten maken.

Waarom u laten adviseren over de zorgverzekering 2024?

Uw adviseur van Rivez-Zuiderhuis verdiept zich uitgebreid in het aanbod van alle zorgverzekeraars. Hierbij kijkt hij niet alleen naar de prijs van de zorgverzekering, maar ook naar hetgeen wat aangeboden wordt in de aanvullende pakketten. Om zo te komen tot het beste aanbod wat past bij uw zorgwensen. Gebaseerd op uw gebruik van zorg in het verleden en uw verwachting voor 2024 krijgt u een onafhankelijk voorstel voor uw zorgverzekering voor volgend jaar. Heeft u interesse in advies over uw zorgverzekering voor 2024? Neem dan alvast contact op met een adviseur van Rivez-Zuiderhuis.

Meer informatie?