Keert een gezinsongevallenverzekering ook uit wanneer ik invalide raak als gevolg van een ziekte?

Nee, wanneer u blijvend invalide wordt als gevolg van een ziekte dan keert de verzekering niet uit. Hiervoor kunt u andere verzekering afsluiten zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een adviseur van Rivez kan u hier advies over geven.

Meer antwoorden

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Helmond
Vestiging Veghel
Vestiging Schaijk
Vestiging Venlo
Vestiging Deurne
Vestiging Tegelen
Vestiging Malden